Hoe pak je zoiets aan?

We leggen graag uit hoe je dit kunt onderzoeken. In 10 heldere stappen

Het begint met (1) de juiste vraagstelling. Wat wil ik onderzoeken, wat moet er gerapporteerd worden?

Kwalitatief onderzoek

Vervolgens start je met kwalitatief onderzoek, door middel van (2) interviews met de medewerkers in het gebiedsteam. Hierdoor wordt (3) duidelijk wat hun werkwijze is, hoe ze de doelgroep benaderen, en wat ze bereiken door hun werk. Dit vat je samen in (4) een helder rapport zodat een goed beeld ontstaat wat het team doet, en wat de klanten daaraan hebben. Neem het team ook mee in de resultaten en bespreek wat zij ervan vinden.

Caseberekening

In het tweede deel van het onderzoek vraag je de teamleden om de Preventie Calculator te gebruiken. Dat is een eenvoudige manier waarop ze (5) een aantal cases beknopt beschrijven en hun bijdrage in het voorkomen van zorgkosten of overige kosten (maatschappelijke kosten). De Preventie Calculator is een hulpmiddel dat wij ontwikkeld en toegepast hebben samen met gemeenten en welzijnsorganisaties.

De uitkomsten van de individuele cases (6) beoordeel je met de team coördinator en opdrachtgever. Desgewenst bespreek je wat er nog aangevuld verduidelijkt moet worden. Daarna ga je (7) de resultaten van de cases optellen en analyseren. En je maakt een voorspelling van het totaal bespaarde bedrag per jaar. Door zorgvuldig deze multiplier te bepalen krijg je een goed oordeel en voorkom je overschatting.

Inzicht delen

De (8) uitkomsten van beide onderzoeken bespreek je met de opdrachtgever. Zo krijgt die goed inzicht in wat het gebiedsteam besparingen oplevert. En wat het potentieel is en hoe het team bijdraagt aan het welbevinden van de inwoners. Hierdoor kun je met elkaar een gericht gesprek hebben op bijsturing voor de komende periode. Dit helpt zowel het team als de beleidsmedewerkers als raadsleden om te sturen op het gewenste effect.

Doorlopend meten

Dit inzicht kan tot gevolg hebben dat je (9) een continue registratie wil gaan doen van de vermeden kosten in 1e of 2e lijn.

Vervolgens kun je een (10) investeringsmodel afspreken waarop je nieuwe initiatieven met elkaar beoordeelt op hun effectiviteit. Bijvoorbeeld hoe de doelgroep wordt benaderd, en wat de verwachte resultaten en besparingen daarvan zijn.