Sturen op Zorg

Deze website is een thema site met uitleg over Sturen op Zorg. Sturen op Zorg is een initiatief van Good2Consult om gemeenten en welzijnsorganisaties een praktisch hulpmiddel te geven om de besparingen door Preventie in het Sociaal domein te berekenen.

Praktisch en vernieuwend

De methodiek is in 2019 ontwikkeld en getoetst in samenspraak met de beleidsteams van de gemeente Deurne en Son en Breugel. De LEVgroep heeft als innovatieve welzijnspartner van beide gemeenten een waardevolle bijdrage geleverd bij het ontwikkelen en uittesten van de preventie calculator. Deze preventie calculator wordt sinds 2020 toegepast bij meer gemeenten.

Elkaar inspireren

Onze missie is om door training en onafhankelijk onderzoek zowel gemeenten als werkers in gebiedsteams een praktisch middel te geven. Met als doel om elkaar te inspireren en helder te maken wat het resultaat is van hun inspanningen voor en met inwoners. Ook voor nieuwe projecten en initiatieven geeft deze methode praktische inzichten.