Doorlopend resultaten meten.

U start met een hele nieuwe aanpak om inwoners te helpen met hun vraag? Gebruik dan de Preventiecalculator om de resultaten van uw nieuwe werkwijze of pilot te registreren. Zo krijgt u doorlopend zicht op de besparingen die uw team door het jaar heen bereikt.

We trainen uw team in een halve dag hoe je de Preventiecalculator gebruikt. Gedurende het jaar voeren zij via een online formulier de case-resultaten in. Good2Consult geeft u elke 8-10 weken een overzicht van de resultaten.

Aan het einde van de projectperiode bespreken we met uw team de bereikte effecten, de samenwerking, de leerpunten en wat goed gaat. Good2Consult vat deze ervaringen en de opgebouwde financiële besparing samen in een compact rapport en bespreekt deze met u.

U krijgt hiermee een waardevolle rapportage voor het evalueren van de resultaten met uw partners.

Training:

 • On site: 1 x een halve dag cursus voor uw team 
 • Uitleg over de Preventiecalculator 
 • Oefenen met de Preventiecalculator en van elkaar leren
 • Na de training is elke deelnemer in staat om zelfstandig cases te registreren

Toolkit en monitoring:

 • Online toegang tot Preventie Calculator
 • Helpdesk voor vragen
 • Gebruiksrecht Preventiecalculator voor de eigen organisatie gedurende 2 jaar
 • Elke 8-10 weken ontvangt u van Good2Consult een aantal standaard rapportages
 • Online bespreking met de coördinator over de resultaten en de mogelijke bijsturing 
 • Investeringsmodel voor uw vervolgprojecten

Eindevaluatie en rapportage:

 • Deelnemers vullen een korte online vragenlijst in over de bereikte effecten en hun ervaringen
 • Evaluatiegesprek met het team waarin deze effecten en ervaringen wordt besproken 
 • Good2Consult analyseert met de teamcoördinator de bereikte totale besparingen
 • Good2Consult vat deze ervaringen en de financiële besparing samen in een compact rapport en bespreekt dit met de opdrachtgever.