Er is een manier om snel en goed te berekenen wat je bespaart met werken vanuit een gebiedsteam. Dit noemen we de Preventie Calculator

Denken vanuit echte cases

Bij activiteiten zoals groepswerk, wijkwerk, afhandeling van burgervragen, vluchtelingenwerk, advies vanuit sociaal raadslieden heb je vaak te maken met een concrete vraag om hulp of advies. Deze vraag pak je zelf op, of je verwijst iemand door naar een collega in het gebiedsteam. Bijvoorbeeld de toegang van het Sociaal Domein, of een partner.

Met de Preventie Calculator vragen we elke werker om een tiental cases of meer van het afgelopen jaar in beeld te brengen. De nadruk ligt daarbij op de vraagafhandeling en de vermeden kosten.

Stap 1 – Kans dat het gebeurt

Als je een case bekijkt, dan bepaal je voor jezelf eerst in welke mate het zeker is dat de klant binnen 6 maanden gebruik zou maken van een 1e of 2e lijnsvoorziening, of dat er andere maatschappelijke kosten worden gemaakt.

Bijvoorbeeld: een oudere meneer loopt grote kans om te vallen zodat hij zijn heup wellicht breekt. Kies Zeker, Waarschijnlijk of Misschien. Hier hangen we een percentage aan (100, 70 of 35).

Stap 2 – Wat was jouw bijdrage?

Maak een inschatting hoe jij deze situatie hebt voorkomen door jouw eigen inzet, of door bijvoorbeeld een algemene voorziening of vrijwilliger in te zetten.

Bijvoorbeeld: Je zorgt ervoor dat meneer een cursus valpreventie volgt en veel beter in staat is om zijn val goed op te vangen. Kies Zeker, Waarschijnlijk of Misschien als effect in het voorkomen van zorgkosten. Hier hangen we een percentage aan (100, 70 of 35).

Stap 3 – Welke kosten hebben we vermeden?

Bepaal welke kosten jij hebt voorkomen door jouw preventie of interventie. Gebruik hiervoor het liefst een reeds bestaande tarievenkaart van voorzieningen, zoals de Maatschappelijke Prijslijst van de Effectencalculator. Het mag ook een andere lijst zijn gebaseerd op de bij de gemeente bekende kosten van voorzieningen die veel worden ingezet. Let op, het kunnen ook besparingen zijn die andere budgethouders betreffen zoals Ziektekostenverzekering, Wet Langdurige Zorg, inzet Politie, Woningbouw, Schuldhulpverlening etc. Geef ook aan of deze besparing eenmalig is geweest, of dat herhaling hiervan in de komende 2 jaar ook nog is voorkomen.

Bijvoorbeeld: de kosten van een heupoperatie zijn ingeschat op 22.000 euro

Stap 4 – De gewogen besparing

Vermenigvuldig de twee wegingsfactoren uit stap 1 en 2 met het bespaarde brutobedrag uit stap 3. Nu krijg je de gewogen minimale besparing van deze casus.

Bijvoorbeeld: 70% x 70% x 22.000 euro = 10.780 euro

Stap 5 – Totaal berekening

Nu we alle casussen berekend en verzameld hebben, controleer je ze eens goed, door ze allemaal door te lopen. Bij vragen, vraag je de indiener om een toelichting en eventuele aanpassing. Als dat klaar is staan jullie beiden achter de casus. Nu ga je het totaal van de casussen berekenen door ze op te tellen. Maak daarnaast samen een inschatting van het totaal aantal van dit soort casussen per jaar. Pas een reductiefactor toe om overcalculatie te voorkomen.